ANALÝZA POTRIEB A MOŽNOSTÍ

Zámerom úvodnej analýzy je definovanie cieľov, ktoré chce vaša spoločnosť dosiahnuť transformáciou firemného fleetu. Podľa počtu vozidiel a ich využitia, ale napríklad aj podľa umiestnenia a veľkosti vašej strechy vám vstupná analýza ukáže:

• Úsporu na celkových nákladoch 
• Zvýšenie efektivity riadenia zavedením telematiky 
• Pokles CO2 emisií vášho fleetu 
• Možnosti prechodu na energiu z obnoviteľných zdrojov 
• Výšku úspory, ktorú môže generovať vaša fotovoltická elektráreň 
• ...a ďalšie.